Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 201104

Selected: Overdrachtsbelasting201104

Remove selection(s)

Beoordeling kavelruil

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal verkrijgingen bestaat een vrijstelling. Zo geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet. De gedachte achter landinrichting is verbetering van de inrichting van landelijke gebieden. Landinrichting kan plaatsvinden in de vorm van ruilverkaveling bij overeenkomst. Ruilverkaveling bij overeenkomst is de vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden om bepaalde onroerende zaken...

Lees meer

Verkoop woningen onder voorwaarden

Woningcorporaties verkopen soms nieuwbouwwoningen voor een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer om de toegang tot de woningmarkt voor lagere inkomensgroepen te bevorderen. De woningcorporatie is btw verschuldigd over de verkoopprijs. Omdat de levering plaatsvindt voor een prijs beneden de marktwaarde is de verkrijger in principe overdrachtsbelasting verschuldigd over de volle waarde. De minister van Financiën heeft in een besluit uit 2006 onder voorwaarden goedgekeurd...

Lees meer