Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 201102

Selected: Overdrachtsbelasting201102

Remove selection(s)

Vrijstelling interne reorganisatie niet van toepassing

Bij de overdracht van onroerende zaken is de verkrijger overdrachtsbelasting verschuldigd. Overdrachtsbelasting kan ook verschuldigd zijn bij de verkrijging van aandelen in een onroerende zaaklichaam. Dat is een rechtspersoon waarvan de bezittingen volgens de wettelijke bepaling tot 1 januari 2011 voor meer dan 70% uit onroerende zaken in Nederland bestaan.  In een procedure was de vraag of een vrijstelling van overdrachtsbelasting bestond voor de overdracht van aandelen in een onroerende...

Lees meer