Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 201011

Selected: Overdrachtsbelasting201011

Remove selection(s)

Kwijtscheldingsresolutie niet van toepassing

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. In de zogenaamde kwijtscheldingsresolutie van het ministerie van Financiën is bepaald dat de overdrachtsbelasting wordt kwijtgescholden als een in Nederland gevestigde instelling die werkzaam is in het algemeen belang een gedeelte van haar taak overdraagt aan een andere instelling inclusief de bijbehorende activa en passiva. Bij deze overdracht mogen commerciële factoren geen rol spelen, terwijl de overgedragen onroerende goederen...

Lees meer

Concern niet verbroken door certificering

Bij de overdracht van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting betaald worden door de verkrijger. Voor diverse situaties zijn er vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de levering van een onroerende zaak binnen een concern in verband met een reorganisatie. Deze vrijstelling is gebonden aan de voorwaarde dat beide vennootschappen deel blijven uitmaken van het concern gedurende een periode van 3 jaar na de transactie. Is dat niet het geval, dan wordt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting...

Lees meer

Invloed ontbindende voorwaarde op tijdstip levering

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. De overdrachtsbelasting is 6% van de waarde van de onroerende zaak. Vindt de verkrijging plaats binnen zes maanden na een eerdere verkrijging van de onroerende zaak dan hoeft slechts over een gedeelte van de waarde overdrachtsbelasting te worden betaald. De vaststelling van het tijdstip van de tweede verkrijging kan daarbij van groot belang zijn. De Wet bepaalt dat,...

Lees meer