Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200906

Selected: Overdrachtsbelasting200906

Remove selection(s)

Huurdervingsvergoeding was onderdeel tegenprestatie

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De belasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, maar volgens de tekst van de wet is de waarde ten minste gelijk aan de tegenprestatie. De tegenprestatie is het totaal van prestaties dat door de verkoper als vergoeding voor de overdracht van de verkrijger is bedongen. De verhuurder van een onroerende zaak droeg de...

Lees meer

Monumentenvrijstelling aangepast

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor de verkrijging van een monumentenpand door een rechtspersoon die als doelstelling heeft de instandhouding van monumenten, geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De monumentenvrijstelling geldt alleen als de onroerende zaak op het moment van de levering is opgenomen in een monumentenregister. Hof Den Haag heeft op 1 mei 2009 beslist dat de vrijstelling ook moet gelden voor de verkrijging van...

Lees meer

Vrijstelling monumentenlichaam geldt ook voor niet-rechtspersonen

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijgende partij overdrachtsbelasting betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de verkregen onroerende zaak. Het maakt daarbij niet uit of de verkrijger een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. De wet bevat een aantal vrijstellingen, onder meer voor monumentenpanden. Om bestaande monumenten zoveel mogelijk te behouden is de verkrijging van een monument door een rechtspersoon vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De rechtspersoon...

Lees meer