Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200812

Selected: Overdrachtsbelasting200812

Remove selection(s)

Camping-BV geen fictieve onroerende zaak

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden. Deze bedraagt 6% van de waarde van de zaak. Onder omstandigheden kunnen ook de aandelen in een BV worden aangemerkt als een onroerende zaak. Dat is gedaan om te voorkomen dat de heffing van overdrachtsbelasting wordt gefrustreerd door een onroerende zaak voor de verkoop in te brengen in een BV en vervolgens de aandelen in de BV te verkopen.

Lees meer

Spreidingsconstructie fictieve onroerende zaak

Het staat iedereen vrij om zodanig te handelen dat zo min mogelijk belasting wordt betaald, zolang dat binnen de grenzen van de wet gebeurt. Die grenzen worden overschreden wanneer door een complex van rechtshandelingen met als doorslaggevende beweegreden belasting te besparen doel en strekking van de wet worden aangetast. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van handelen in strijd met doel en strekking van de wet als het...

Lees meer

Alleen teruggave overdrachtsbelasting bij herstel oude situatie

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor de levering van monumentenpanden aan een monumentenvennootschap geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Een monumentenvennootschap heeft de instandhouding van monumenten als doelstelling en moet als monumenteninstelling zijn ingeschreven. De wet kent de mogelijkheid van teruggave van overdrachtsbelasting als een levering wordt teruggedraaid, mits daarbij de situatie van voor de levering wordt hersteld. Een bv leverde vijf monumentenpanden aan twee afnemers,...

Lees meer