Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200811

Selected: Overdrachtsbelasting200811

Remove selection(s)

Levering grond na sloop opstallen II

De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde onroerende zaken en voor bouwgrond. Dan is de levering belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij de levering van een perceel grond, dat was gekocht ter realisering van een bouwplan, bracht de verkoper omzetbelasting in rekening. Op het perceel stonden vroeger tuinbouwkassen. De verkoper liet vóór...

Lees meer

Levering grond na sloop opstallen I

De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde onroerende zaken en voor bouwgrond. Dan is de levering belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij de levering van een perceel grond, dat was gekocht ter realisering van een bouwplan, bracht de verkoper omzetbelasting in rekening. Op het perceel had een schoolgebouw gestaan dat voorafgaand aan...

Lees meer

Geen teruggave na actio Pauliana

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek is teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting mogelijk als de levering wordt teruggedraaid op een zodanige manier dat de toestand van vóór de verkrijging zowel feitelijk als juridisch wordt hersteld. Er moet dan sprake zijn van nietigheid of vernietiging van de koopovereenkomst. De rechtbank Arnhem vernietigde een koopovereenkomst van een woning op grond van een actio Pauliana. De koper...

Lees meer