Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200807

Selected: Overdrachtsbelasting200807

Remove selection(s)

Geen economische eigendomsoverdracht

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. In beginsel wordt aangesloten bij de juridische levering van een onroerende zaak, maar het begrip verkrijging omvat ook de overdracht van de economische eigendom. Er moet dan een zodanig samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot een onroerende zaak worden overgedragen dat de koper een belang bij die zaak krijgt. Voor de economische eigendomsoverdracht moet wel eerst de onroerende zaak...

Lees meer