Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200710

Selected: Overdrachtsbelasting200710

Remove selection(s)

Verkrijging bedrijfsterrein door woningstichting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal situaties gelden vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de verkrijging van terreinen en bestaande woningen door een woningstichting. Een woningstichting deed een beroep op deze vrijstelling bij de aankoop van een terrein, waarop een fabriekspand stond. De inspecteur weigerde de vrijstelling, omdat deze slechts voor onbebouwde terreinen zou gelden. Hof Arnhem deelde de opvatting van de inspecteur niet. Het Hof...

Lees meer

Geen heffing overdrachtsbelasting bij levering bouwterrein

De levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt echter een uitzondering voor de levering van een bouwterrein. Deze is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt echter niet als de waarde van het bouwterrein hoger is dan de betaalde prijs inclusief omzetbelasting. De inspecteur beriep zich op deze laatste bepaling in de situatie waarin een projectontwikkelaar het volledige...

Lees meer

Geen teruggave overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor de levering van monumentenpanden aan een vennootschap die de instandhouding van monumenten als doelstelling heeft geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid van teruggave van overdrachtsbelasting als de situatie van voor de levering wordt hersteld. Een BV leverde vijf monumentenpanden aan twee afnemers, namelijk aan een bestaande BV, onder de ontbindende voorwaarde van oprichting van...

Lees meer

Beleid toepassing monumentenvrijstelling

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Er geldt een vrijstelling voor de verkrijging van monumenten door bepaalde rechtspersonen. De vrijstelling geldt alleen als de onroerende zaak op het moment van de verkrijging is ingeschreven in één van de registers van beschermde monumenten. De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de vrijstelling ook geldt voordat een onroerende zaak als monument is ingeschreven als de verkrijging gebeurt...

Lees meer