Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200610

Selected: Overdrachtsbelasting200610

Remove selection(s)

Vrijstelling bij fusie tussen stichtingen die algemeen belang dienden

De overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Volgens de wet is overdrachtsbelasting ook verschuldigd wanneer in het kader van een fusie onroerende zaken worden overgedragen. Door een juridische fusie tussen een woningstichting en een stichting die een aantal bejaardenwoningen beheerde verkreeg de woningstichting de bejaardenwoningen. Ter zake van deze verkrijging deed de woningstichting een beroep op een vrijstelling van overdrachtsbelasting die in een Resolutie...

Lees meer