Nieuws

Category: Overdrachtsbelasting Period: 200810

Selected: Overdrachtsbelasting200810

Remove selection(s)

Toepassing vrijstelling kavelruil

Wie een onroerende zaak geleverd krijg moet overdrachtsbelasting betalen. Voor diverse gevallen gelden er vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Zo geldt er een vrijstelling voor een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet. Daaronder valt ruilverkaveling bij overeenkomst. Daarvan is sprake als tenminste drie eigenaren hun onroerende zaken samenvoegen en het geheel op een bepaalde wijze verkavelen en bij notariële akte onder elkaar verdelen. Ruilverkaveling is niet beperkt tot grond. Volgens de wet kan iemand...

Lees meer