Nieuws

Category: Onroerende zaken Period: 201109

Selected: Onroerende zaken201109

Remove selection(s)

Waardering splitsbaar woonhuis

De waarde van onroerende zaken wordt periodiek vastgesteld. De Wet WOZ bevat regels voor de waardering van onroerende zaken voor de heffing van belastingen van het Rijk, gemeenten en waterschappen. Zo schrijft de wet voor dat een gebouw dat uit meerdere gedeelten bestaat die bestemd zijn om als afzonderlijke woning te worden gebruikt, niet in zijn geheel wordt gewaardeerd maar dat elke woning afzonderlijk wordt gewaardeerd. Een gemeentelijk verbod op...

Lees meer