Nieuws

Category: Onroerende zaken Period: 201001

Selected: Onroerende zaken201001

Remove selection(s)

WOZ-waarde woning met gebreken

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

Lees meer

Waardedruk door bestemmingsplan

Wanneer de eigenaar van een onroerende zaak de daarvoor vastgestelde WOZ-waarde betwist moet de gemeentelijke heffingsambtenaar bewijzen dat de vastgestelde waarde niet te hoog is. Dat gebeurt meestal aan de hand van een taxatierapport. Ondanks een uitgebreid taxatierapport slaagt de heffingsambtenaar er niet altijd in om aan de bewijslast te voldoen. Hof Amsterdam vond ondanks de aanwezigheid van een taxatierapport op basis van een conceptadvies over opgelopen planschade aannemelijk dat...

Lees meer