Nieuws

Category: Onroerende zaken Period: 200712

Selected: Onroerende zaken200712

Remove selection(s)

Tegenbewijs waardepeildatum wetsfictiegemeente

Bij de invoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) in 1997 hanteerde een aantal gemeenten voor het eerste WOZ-tijdvak als waardepeildatum niet 1 januari 1995 maar een andere datum. Deze gemeenten maakten gebruik van taxaties voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met een afwijkende peildatum. De WOZ stelde bij wijze van fictie de waarde op wettelijke peildatum gelijk aan de waarde op de afwijkende peildatum plus een bepaalde correctiefactor.

Lees meer