Nieuws

Category: Onroerende zaken Period: 200303

Selected: Onroerende zaken200303

Remove selection(s)

Wegens prijsafspraken met taxateur buiten beschouwing gelaten taxatierapport leidt niet tot lagere w

De gemeente Harderwijk heeft voor de WOZ-taxaties prijsafspraken gemaakt met een taxateur. Vanwege het belang van de taxateur bij een vastgestelde waarde houdt Hof Arnhem in een procedure geen rekening met het taxatierapport. Dat leidt niet tot een lagere waarde, omdat de gemeente de waarde op andere wijze in voldoende mate weet te onderbouwen.

Lees meer

Hertaxatie kennelijk niet zorgvuldig uitgevoerd: Hof stelt waarde lager vast gezien vergelijkingsobj

De eigenaar van een onroerende zaak, die het met de taxatie daarvan in het kader van de wet WOZ niet eens is, zal, wanneer de gemeente een taxatierapport overlegt in de procedure, met zaken van gelijk of meer gewicht moeten komen om tot een andere waardering van de onroerende zaak te komen. In een procedure voor Hof Arnhem voerde de eigenaar aan, dat zijn woning in vergelijking met de omliggende...

Lees meer

Gemeente mocht WOZ-beschikking afgeven voor kantoorgedeelte van gesplitst pand na beschikking voor b

Een kantoorpand met een aparte bovenwoning is in 1990 aangeschaft voor ƒ 290.000. Voor de bovenwoning is in 1997 een WOZ-waarde vastgesteld van ƒ 105.000, gevolgd door een aanslag onroerende zaakbelasting. Later in dat jaar wordt een aanslag onroerende zaakbelasting voor het kantoorgedeelte opgelegd, uitgaande van een WOZ-waarde van ƒ 308.000. In geschil is, of de inspecteur bevoegd was die laatste aanslag op te leggen. Niet in geschil is, dat...

Lees meer