Nieuws

Category: Ondernemingswinst Author: du ROI Period: 200703

Selected: Ondernemingswinstdu ROI200703

Remove selection(s)

Overdracht merkenrecht niet zakelijk

Een schoenenfabrikant droeg zijn merkenrecht over aan een nieuw opgerichte BV die onderdeel uitmaakte van het concern waartoe de fabrikant behoorde. De BV verstrekte een licentie aan de fabrikant. De licentievergoeding bedroeg aanvankelijk ƒ 2 per paar schoenen. De BV die eigenaar was van het merkenrecht werd vervolgens naar de Antillen verplaatst en maakte daar afspraken met de belastingdienst over een bijzonder regime. De vraag was of de betaalde licentievergoedingen...

Lees meer

Extra toevoeging FOR bij geruisloze terugkeer

De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een onderneming fiscaal geruisloos, dat wil zeggen zonder heffing van inkomstenbelasting, in te brengen in een BV. De BV moet dan de activa en passiva van de onderneming op de balans zetten voor de fiscale boekwaarde die zij in de onderneming hadden op het moment van inbreng. Een ondernemer die een fiscale oudedagsreserve (FOR) heeft opgebouwd kan hiervoor bij de BV...

Lees meer