Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 201011

Selected: Ondernemingswinst201011

Remove selection(s)

Onzakelijke lening

In het kader van een herstructurering verkocht de enige aandeelhouder van een holding zogenaamde letteraandelen aan een vennootschap waarvan zijn kinderen alle aandelen bezaten. De koopsom werd omgezet in een schuld uit geldlening en werd gedeeltelijk afgelost uit een dividenduitkering van de holding. Twee jaar later vond een soortgelijke exercitie plaats. De restantvorderingen werden overgedragen aan de holding.De holding verkocht haar werkmaatschappijen aan de houdstermaatschappijen van twee van de kinderen...

Lees meer

Overdracht onderneming tegen winstrecht

Een echtpaar dat in maatschapsverband een onderneming dreef, richtte een BV op en ging met de BV een maatschap aan. Tegen verkrijging van een winstrecht stelde het echtpaar bedrijfsmiddelen permanent ter beschikking van de BV. De waarde van het winstrecht was bij het echtpaar belast als winst uit onderneming. De BV passiveerde de winstrechtverplichting. De inspecteur was van mening dat de uitkeringen uit het winstrecht niet ten laste van de...

Lees meer