Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200707

Selected: Ondernemingswinst200707

Remove selection(s)

Geen afschrijving op pand door optierechten

Bij de bepaling van de jaarlijkse winst van een onderneming wordt door afschrijving rekening gehouden met de vermindering van de bedrijfswaarde van bedrijfsmiddelen. Wanneer de boekwaarde van het bedrijfsmiddel gelijk is aan de restwaarde van het bedrijfsmiddel is verdere afschrijving niet mogelijk. De restwaarde van een bedrijfsmiddel is het bedrag dat het in elk geval waard zal zijn wanneer het bedrijfsmiddel niet langer bruikbaar is. De grens van de afschrijvingsmogelijkheden...

Lees meer

Geen herinvesteringsreserve bij verkoop voorraad

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst maakt kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaffingskosten van nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Bij verkoop van andere zaken dan bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld voorraad, is de vorming van een herinvesteringsreserve niet mogelijk. Een herinvesteringsreserve kan maximaal drie jaar na het jaar van verkoop van het bedrijfsmiddel bestaan, op voorwaarde dat de ondernemer...

Lees meer

Voorziening bodemsanering bleef geaccepteerd

Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan een ondernemer ten laste van zijn winst voor toekomstige uitgaven een passiefpost vormen op zijn balans. Die toekomstige uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich voor de balansdatum hebben voorgedaan en aan die periode kunnen worden toegerekend. Verder moet er een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de uitgaven zullen worden gedaan. De belastingdienst had een ondernemer in de...

Lees meer