Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200701

Selected: Ondernemingswinst200701

Remove selection(s)

Afwaardering vordering deels toegestaan

Een BV trad op als financier van een andere BV. Tussen de aandeelhouders van beide BV’s bestond een familierelatie. De vordering van de eerste BV op de tweede BV liep op tot een bedrag van ƒ 5,2 miljoen eind 1997. Uiteindelijk ging de tweede BV failliet. De vordering bleek oninbaar. De eerste BV wilde een voorziening treffen voor de oninbaarheid van de verstrekte financieringen. Hof Den Bosch weigerde dat voor...

Lees meer