Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200610

Selected: Ondernemingswinst200610

Remove selection(s)

Weiland niet gebruikt voor landbouwbedrijf: winst niet vrijgesteld

Een BV dreef een bloemenkwekerij. De BV was ook eigenaar van een perceel weiland. Tegen betaling van een vergoeding werd het weiland gebruikt door een veehouder voor de grasteelt. De veehouder verrichtte alle werkzaamheden aan het weiland, zoals inzaaien, bemesten, onkruidbestrijding, besproeien en maaien zelf en gebruikte daarvoor zijn eigen werktuigen. De BV verkocht het weiland in 2000 aan een tuinder. De BV claimde toepassing van de landbouwvrijstelling op de...

Lees meer