Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200505

Selected: Ondernemingswinst200505

Remove selection(s)

Kamervragen inzake tuinbouwkassen

Met ingang van 1 januari 2007 is de afschrijving op onroerende zaken beperkt. Gebouwen in eigen gebruik kunnen worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde; andere gebouwen slechts tot 100% van de WOZ-waarde. Op initiatief van de Tweede Kamer is een uitzondering gemaakt voor tuinbouwkassen door deze niet als gebouw aan te merken. Na overleg met de Europese Commissie is gebleken dat deze uitzondering wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. De...

Lees meer