Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200502

Selected: Ondernemingswinst200502

Remove selection(s)

Optierecht op koop landbouwgrond was geen koopovereenkomst: nieuwe landbouwvrijstelling van toepassi

Een landbouwer beëindigde zijn bedrijf per 31 december 2000. Deel van zijn ondernemingsvermogen was ruim 13 hectare landbouwgrond. In april 2000 verleende hij een koopoptie op de grond. De optiehouder oefende begin 2001 zijn optierecht uit en kocht de grond voor ƒ 1.205.000. Dat bedrag was gelijk aan de waarde in het economische verkeer (WEV). Het verschil tussen de WEV en de WEVAB (de waarde in het economische verkeer bij...

Lees meer