Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200401

Selected: Ondernemingswinst200401

Remove selection(s)

Exploitant recreatiepark mag voorziening vormen voor bouw zwembad ten laste van opbrengst verkoop bu

Een ondernemer kan ten laste van zijn winst een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn, dat: 1. de uitgaven worden veroorzaakt door feiten, die zich in de periode voor de balansdatum hebben voorgedaan; 2. de uitgaven aan die periode zijn toe te rekenen en 3. er een redelijke zekerheid is, dat de uitgaven in de toekomst zullen worden gedaan. Als niet...

Lees meer