Nieuws

Category: Ondernemingswinst Period: 200312

Selected: Ondernemingswinst200312

Remove selection(s)

Ondergrond woonhuis landbouwer niet onttrokken aan bedrijf

Waardeverandering van landbouwgrond wordt op grond van de landbouwvrijstelling buiten de winst gelaten. Die vrijstelling betreft uitsluitend de waardeverandering voorzover die betrekking heeft op het voortgezette gebruik binnen een landbouwbedrijf. Een landbouwer verkoopt een stuk cultuurgrond aan zijn zoon, met wie hij een maatschap vormt. De zoon gebruikt het perceel als ondergrond voor een door hem te bouwen woning. De inspecteur stelt dat de grond is onttrokken aan het landbouwbedrijf en...

Lees meer