Nieuws

Category: Omzetbelasting,Belastingplan

Selected: Omzetbelasting,Belastingplan

Remove selection(s)

Wel ondernemerschap, geen aftrek voorbelasting tussengeschoven BV

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG uit 2006 is voor ondernemerschap niet nodig dat er winst wordt behaald of wordt beoogd met een economische activiteit. Zelfs als een activiteit alleen wordt verricht om daarmee een belastingvoordeel te behalen kan er toch sprake zijn van ondernemerschap. Op basis van deze uitleg was Hof Den Haag van oordeel dat een BV die als tussenschakel werd opgenomen in de dienstverlening...

Lees meer