Nieuws

Category: Omzetbelasting Author: du ROI Period: 200703

Selected: Omzetbelastingdu ROI200703

Remove selection(s)

Chiropractor valt onder vrijstelling medische prestaties

De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor (para)medische prestaties, die zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest Solleveld) heeft de rechtbank Breda beslist dat deze vrijstelling ook geldt voor een chiropractor. Een chiropractor stelt diagnose bij stoornissen aan het bewegingsapparaat en voert behandelingen uit om die stoornissen te verhelpen of te voorkomen...

Lees meer