Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 201412

Selected: Omzetbelasting201412

Remove selection(s)

Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid

De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de Invorderingswet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan als de fiscale eenheid er niet meer is, maar de inspecteur niet schriftelijk in kennis is gesteld van dat feit. Aan deze schriftelijke mededeling worden verder geen eisen gesteld, zodat de enkele melding dat een ondernemer geen deel meer...

Lees meer