Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 201409

Selected: Omzetbelasting201409

Remove selection(s)

Tariefverschil boeken en e-boeken

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat de lidstaten naast het normale btw-tarief ook een of twee verlaagde tarieven mogen toepassen. De verlaagde tarieven mogen alleen worden toegepast op in een bijlage bij de richtlijn omschreven categorieën van leveringen en diensten. Een van deze categorieën is de levering van boeken. Tot 1 juni 2009 was de richtlijnbepaling toegespitst op gedrukte (fysieke) boeken. Sinds die datum is de omschrijving ruimer en omvat zij...

Lees meer

Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen uit op een bankrekeningnummer op naam van de rechthebbende. In een aantal gevallen leidde dat tot onvoorziene problemen bij de uitbetaling van omzetbelasting. Bedragen die rechtstreeks aan fiscaal vertegenwoordigers moesten worden uitbetaald of aan een gelieerde vennootschap werden geblokkeerd door de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting niet geldt. Daarmee loopt...

Lees meer