Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 201306

Selected: Omzetbelasting201306

Remove selection(s)

Levering bouwterrein

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Volgens een recent arrest van het Hof van Justitie EU is sprake van een bouwterrein als een terrein op de datum van de levering bestemd is om te worden bebouwd. De nationale wetgeving op het gebied van de omzetbelasting moet zoveel mogelijk in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU worden uitgelegd. Dat betekent volgens de Hoge Raad...

Lees meer