Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 201212

Selected: Omzetbelasting201212

Remove selection(s)

Geen levering door einde ondernemerschap dga

In een geruchtmakend arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad een dga die werkzaamheden verrichtte voor zijn BV als ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt. Dat gold ook voor de dga die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam was. Het arrest werd gevolgd door een aantal besluiten van het ministerie van Financiën. Op grond van die besluiten zijn veel dga’s met hun BV aangemerkt als fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Met...

Lees meer

Btw-correctie privégebruik auto tot 1 juli 2011

Volgens de Nederlandse regelgeving op het gebied van de omzetbelasting kan een ondernemer de voorbelasting op een auto die hij zowel zakelijk als privé gebruikt volledig in aftrek brengen. Voor het privégebruik van de auto moest de ondernemer tot 1 juli 2011 jaarlijks 12% van de bijtelling privégebruik in de inkomstenbelasting aan omzetbelasting afdragen. Vanaf 1 juli 2011 is het werkelijke privégebruik bepalend voor de correctie op de aftrek voorbelasting,...

Lees meer