Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 201001

Selected: Omzetbelasting201001

Remove selection(s)

Geen cassatie vrijstelling inschrijfgeld

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over de behandeling van inschrijfgeld voor de heffing van omzetbelasting. Het hof vond dat het inschrijven als woningzoekende opging in de vrijgestelde verhuur van woningen. Wel is de staatssecretaris van mening dat uit de hofuitspraak niet zonder meer kan worden afgeleid of het gaat om een bijkomende dienst bij de hoofdprestatie of van één prestatie. Voor...

Lees meer

Betaling door aannemer wegens te late oplevering

Omzetbelasting is verschuldigd over de vergoeding die de ondernemer in rekening brengt voor zijn prestaties. Correctie is mogelijk wanneer de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet wordt betaald of wanneer de vergoeding wordt verminderd. De vraag in een procedure voor Hof Den Haag was of de schadevergoeding die een aannemer op grond van de koop- en aannemingsovereenkomst aan een opdrachtgever moest betalen wegens te late oplevering een vermindering van de vergoeding...

Lees meer

Jaaropgaaf intracommunautaire transacties

Ondernemers moeten maandelijks opgaaf doen van hun intracommunautaire leveringen en diensten. Ondernemers die voor de heffing van omzetbelasting een jaaraangifte doen, mogen de opgaaf intracommunautaire leveringen en diensten over het gehele jaar indienen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het totaalbedrag van de leveringen en diensten exclusief omzetbelasting mag dan niet meer bedragen dan € 200.000 en het totaalbedrag van de intracommunautaire leveringen mag niet meer bedragen dan € 15.000.

Lees meer

Wijzigingen Omzetbelasting per 1 januari 2010

De belangrijkste wijzigingen in de Omzetbelasting zijn de volgende. Plaats van dienstDe nieuwe regeling kent afwijkende hoofdregels voor diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) en voor diensten van bedrijven aan consumenten (B2C). Als nieuwe hoofdregel voor de plaats van B2B-diensten geldt de vestigingsplaats van de afnemer of van een vaste inrichting van de afnemer. Als volgens de nieuwe hoofdregel de plaats van dienst in een andere lidstaat ligt dan de...

Lees meer

Toepassing integratieheffing

Wanneer een vrijgestelde ondernemer in eigen beheer bedrijfsmiddelen produceert is over de waarde van het bedrijfsmiddel omzetbelasting verschuldigd op grond van de zogenaamde integratieheffing. In een besluit uit 1994 heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de integratieheffing in de omzetbelasting onder voorwaarden niet hoeft te worden toegepast door woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, pensioenfondsen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. De goedkeuring is per 1 januari 2010 ingetrokken. Er geldt een overgangsregeling voor onroerende...

Lees meer

Ondernemerschap financiële instelling

Een financiële instelling gaf obligatieleningen uit. Het bedrijf leende het daarmee verkregen geld uit aan haar moedermaatschappij in de vorm van deposito’s. Het bedrijf handelde bij het verstrekken van geld in de vorm van een deposito als ondernemer in de zin van de Wet Omzetbelasting 1968. De inspecteur meende dat geen sprake was van ondernemerschap omdat het bedrijf geen andere belastbare prestaties verrichtte dan het verstrekken van deposito’s. De inspecteur...

Lees meer