Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200901

Selected: Omzetbelasting200901

Remove selection(s)

Kwalificatie dienstverlening makelaar

Voor de heffing van omzetbelasting zijn leveringen van zaken en het verrichten van diensten relevante prestaties. Afhankelijk van de aard van de geleverde zaak of van de verrichte dienst is daarop het hoge of het lage tarief van toepassing of een vrijstelling. Diensten die betrekking hebben op effecten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Bemiddeling bij de effectenhandel is een van deze diensten. De bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerende...

Lees meer

Geen toepassing reisbureauregeling

De omzetbelasting kent een aantal bijzondere regelingen. Een daarvan is de reisbureauregeling. Die regeling houdt in dat het reisbureau alleen omzetbelasting in rekening hoeft te brengen over de behaalde marge en niet over de totale in rekening gebrachte vergoeding. Een in Nederland gevestigde verhuurder van tenten en mobilhomes op campings in verschillende Europese landen wilde de reisbureauregeling toepassen. De verhuurder was eigenaar van de tenten en mobilhomes. Deze werden geplaatst...

Lees meer

Vragen van Hof over verbindendheid BUA

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG hebben ondernemers die BTW-plichtig zijn de keuze om investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt te behandelen als goederen van de onderneming. In dat geval is de BTW die bij de aanschaf betaald wordt direct en in zijn geheel als voorbelasting aftrekbaar. Tegenover het recht op aftrek van voorbelasting staat de verplichting om BTW te betalen over de uitgaven die...

Lees meer

Geen correctie verleggingsregeling

Een groep van vennootschappen hield zich bezig met de handel in tulpenbollen. De in- en verkopen vonden plaats door tussenkomst van een bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau verzorgde de facturering en de betalingen. De betalingsrisico’s waren verzekerd bij een kredietverzekeraar. Het bemiddelingsbureau hanteerde een reglement voor de transacties. Volgens dat reglement waren de bij een transactie betrokken partijen verplicht om de voor de berekening van de omzetbelasting over hun verkopen en andere...

Lees meer

Onderwijsvrijstelling voor detachering leraren

De Wet op de Omzetbelasting kent een vrijstelling voor prestaties op het gebied van onderwijs. Het Hof van Justitie EG heeft op verzoek van de Hoge Raad de reikwijdte van deze vrijstelling uitgelegd. De vrijstelling is alleen van toepassing op het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een leraar aan een vrijgestelde onderwijsinstelling als de leraar diensten verricht die nauw samenhangen met het vrijgestelde onderwijs en de terbeschikkingstelling nodig is...

Lees meer

Onterechte toepassing verleggingsregeling

Een ondernemer dient op de door hem uitgereikte facturen omzetbelasting te vermelden. In een aantal gevallen is niet de ondernemer die de prestatie verricht degene die de omzetbelasting in rekening moet brengen en moet betalen op aangifte, maar moet de afnemer dat doen. De heffing van omzetbelasting is dan verlegd naar de afnemer. De presterende ondernemer moet dan op de factuur vermelden “omzetbelasting verlegd”. De verleggingsregeling is onder meer van...

Lees meer

Laag tarief kunstvoorwerpen

Op kunstvoorwerpen is het lage omzetbelastingtarief van toepassing. Sieraden kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar dat is niet snel het geval. In 2006 besliste de Hoge Raad dat in kleine serie gemaakte handgesmede gouden en zilveren sieraden geen kunstvoorwerpen waren. Een voorwerp van plastische kunst heeft namelijk een commercieel karakter wanneer het lijkt op industriële of ambachtelijke producten en daarmee in concurrentie kan komen. Volgens het arrest is niet van belang dat...

Lees meer