Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200710

Selected: Omzetbelasting200710

Remove selection(s)

Geen aftrek voorbelasting door fouten in facturen

Ondernemers zijn verplicht om voor hun werkzaamheden facturen uit te reiken. Facturen moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Zo moet op de factuur de factuurdatum staan en moeten naam en adres van zowel de leverancier als de afnemer vermeld worden. Verder dienen facturen opvolgend genummerd te zijn en het BTW-identificatienummer van de leverancier te bevatten. Uiteraard moet op de factuur vermeld worden welke goederen zijn geleverd, wat de stuksprijs is...

Lees meer

DGA geen btw-ondernemer!

In het jaar 2002 merkte de Hoge Raad in een geruchtmakend arrest een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan als ondernemer voor de omzetbelasting vanwege het ontbreken van ondergeschiktheid in de arbeidsverhouding. Hoewel het arrest betrekking had op een zeer specifieke situatie gaf de Hoge Raad een algemene en ruime uitleg door te bepalen dat iedere DGA met een belang van 50% of meer ondernemer was. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad het...

Lees meer

Omzet kringloopwinkel is marge

Een kringloopwinkel is een ondernemer voor de omzetbelasting die gebruikte goederen verkoopt. De kringloopwinkel moet over de volledige omzet omzetbelasting betalen. Omdat de kringloopwinkel de verkochte goederen om niet heeft verkregen is de berekende vergoeding gelijk aan de winstmarge. Daarmee wordt per saldo de situatie bereikt van de handelaar in gebruikte goederen die over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs omzetbelasting moet berekenen. De vergelijking met een prestatie tussen particulieren...

Lees meer

Vrijgestelde levering grond is gebruik

De levering van grond is vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor de levering van bouwterreinen. Bij de levering van een bouwterrein door een ondernemer moet de verkoper omzetbelasting in rekening brengen en hoeft de verkrijger geen overdrachtbelasting te betalen. De omzetbelasting die drukt op de kosten van het bouwrijp maken van grond kan door de ondernemer die grond bouwrijp laat maken in aftrek worden...

Lees meer