Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200610

Selected: Omzetbelasting200610

Remove selection(s)

Verleggingsregeling bij diensten buitenlandse vermogensbeheerders

Het bedrijfspensioenfonds van een concern was een van omzetbelasting vrijgestelde ondernemer. Het pensioenfonds maakte gebruik van de diensten van vermogensbeheerders voor het beheer van de beleggingen. Nederlandse vermogensbeheerders brachten over hun vergoeding omzetbelasting in rekening; buitenlandse vermogensbeheerders deden dat niet omdat er een verleggingsregeling van toepassing was. Het bedrijfspensioenfonds had over deze vergoedingen omzetbelasting moeten aangeven en voldoen, maar had dat nagelaten. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op om dat...

Lees meer

Vrijstelling medische prestaties geldt ook voor fysiotherapeut/osteopaten

De Wet op de Omzetbelasting kent een vrijstelling voor medische prestaties. Deze vrijstelling is gerelateerd aan de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De werkzaamheden van een osteopaat zijn gericht op de medische verzorging van de mens, maar vallen niet onder de beroepen in de Wet BIG. Dat betekent dat de vrijstelling van omzetbelasting niet van toepassing is. Veel osteopaten zijn eerst opgeleid tot fysiotherapeut. De werkzaamheden van...

Lees meer

Geen herziening nu gebruik niet is gewijzigd

Een bedrijf dat boilers, geisers en CV-installaties aan particulieren verhuurde bracht tot 8 september 1993 omzetbelasting in rekening. Op die datum wees de Hoge Raad een arrest, waarin werd geoordeeld dat deze diensten onder de vrijstelling van omzetbelasting voor de verhuur van onroerende zaken vielen. In geschil was of de toepassing van deze vrijstelling gevolgen had voor de aftrek van voorbelasting die drukte op de aanschaf van de verhuurde goederen.

Lees meer