Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200604

Selected: Omzetbelasting200604

Remove selection(s)

Aanpassing boekjaar i.v.m. herziening toegestaan

Ondernemers kunnen de hen in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengen wanneer de goederen of diensten waarop deze omzetbelasting drukt voor belaste prestaties worden gebruikt. De aftrek van voorbelasting op investeringsgoederen kan in de jaren na het jaar van investeren worden herzien indien het gebruik van deze goederen daartoe aanleiding geeft. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van 9 boekjaren, volgende op het jaar van investeren. De herziening geschiedt per...

Lees meer