Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200312

Selected: Omzetbelasting200312

Remove selection(s)

Herziening voorbelasting mogelijk voor voorheen vrijgestelde publiekrechtelijke samenwerkingsverband

Tot 1 januari 2003 konden bepaalde lichamen en samenwerkingsverbanden op grond van goedkeuringen van Financien buiten de heffing van omzetbelasting blijven voor bepaalde prestaties, die zij aan publiekrechtelijke lichamen verrichtten. De betreffende besluiten zijn inmiddels ingetrokken, waardoor deze lichamen en samenwerkingsverbanden met ingang van die datum belaste prestaties verrichten. De staatssecretaris van Financien keurt goed, dat deze lichamen en samenwerkingsverbanden gebruik maken van de mogelijkheid tot herziening van omzetbelasting voor...

Lees meer