Nieuws

Period: 201311

Selected: 201311

Remove selection(s)

Eindejaarstips particulieren

Schenkingen (aan kinderen)Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Het is verstandig om daarvoor een schenkingsprogramma op te stellen. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen.Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook 'op papier'.

Lees meer

Eindejaarstips btw

Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor het hele jaar 2014. Het lage tarief geldt niet voor materialen, maar alleen voor arbeid, inclusief diensten van architecten en hoveniers.Btw-correctie privégebruik autoHet privégebruik van een auto van de zaak geldt voor de btw als een fictieve dienst. Het gaat dan om het privégebruik door de ondernemer zelf of door zijn werknemers van een...

Lees meer

Verhoogde schenkingsvrijstelling en boeterente bij aflossing hypotheek

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om banken aan te moedigen om geen boeterente te berekenen als extra wordt afgelost met gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000. Rabobank en SNS berekenen als aan deze voorwaarde is voldaan geen boeterente. ING en ABN Amro staan boetevrij extra aflossen alleen toe als de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Voor...

Lees meer

Eindejaarstips ondernemers

Belastinguitstel door herinvesteringsreserveBij de verkoop van bedrijfsmiddelen moet in beginsel belasting worden betaald over de behaalde boekwinst. Belastingheffing over de boekwinst kan worden uitgesteld door vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op andere investeringen.Zorg ervoor dat u deze reserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet u dat niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop, dan moet u alsnog...

Lees meer

Eindejaartips dga en BV

Dividend uitkerenHet kan voor een dga voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst 25%) vennootschapsbelasting. Van de resterende 80% gaat 25% af als u die uitkeert als dividend. Van iedere...

Lees meer

Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers

Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Duitsland. Voordat dit verdrag in werking treedt moet het worden goedgekeurd door het parlement. Het wetsvoorstel ter goedkeuring is in behandeling bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op dat wetsvoorstel ingediend.Volgens het nieuwe verdrag heeft Nederland het heffingsrecht over pensioenuitkeringen die inwoners van Duitsland ontvangen uit Nederland als...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Dat is het oordeel van de Hoge Raad in een aantal proefprocedures. Aanleiding daartoe was een uitspraak van de rechtbank Breda uit 2012. Deze uitspraak heeft een stroom aan bezwaarschriften tot gevolg gehad.De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is bedoeld om liquiditeitsproblemen bij ondernemingen in verband met de heffing van schenk- of erfbelasting te voorkomen. Dat wordt bereikt door het ondernemingsvermogen, dat...

Lees meer

Eindejaarstips m.b.t. eigen woning

WoningmarktEr geldt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren:- Zo is de periode waarbinnen mensen dubbele hypotheeklasten in aftrek kunnen brengen verlengd tot drie jaar. Deze verlengde periode geldt ook nog in 2014. Per 1 januari 2015 geldt weer de oude termijn van twee jaar.- Ook de regeling, die mensen na een periode van tijdelijke verhuur van een eigen woning weer recht geeft op hypotheekrenteaftrek zolang de periode van dubbele aftrek...

Lees meer

Exploitatie kunstgrasveld is onderneming

Ieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Het oogmerk of het resultaat van de economische activiteit is niet van belang. De exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen vormt een economische activiteit.Een stichting die een kunstgrasveld had laten aanleggen en exploiteerde door het te verhuren aan een sportvereniging is door de rechtbank aangemerkt als ondernemer. De stichting was een...

Lees meer

Eindejaarstips werkgever en werknemers

StamrechtvrijstellingPer 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. De stamrechtvrijstelling wordt vaak gebruikt om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen. Wanneer een ontslagvergoeding in een eigen stamrecht-BV wordt ondergebracht, kan deze worden gebruikt om de opbouw van een eigen onderneming te financieren. Met ingang van 1 januari 2014 kan dat niet meer en worden dergelijke uitkeringen volledig belast in het jaar van ontvangst. Wie in onderhandeling...

Lees meer