Nieuws

Period: 201308

Selected: 201308

Remove selection(s)

Bijtelling voor dga wegens hobbykilometers

Een dga had autoracen als hobby. Zijn raceauto werd door het bedrijf gesponsord. De dga had ook een auto van de zaak. Die auto gebruikte hij ondermeer voor ritten naar autoraces en andere autosportevenementen. In zijn kilometerregistratie merkte hij deze ritten aan als zakelijk. Omdat het aantal privékilometers volgens de registratie niet hoger was dan 500 per jaar, hield de BV geen rekening met een bijtelling voor privégebruik in de...

Lees meer

Kabinetsplannen 2014 uitgelekt

Dagblad De Telegraaf maakt melding van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. Voor een deel gaat het om eerder aangekondigde maatregelen, die zijn uitgesteld door het Sociaal Akkoord. De maatregelen omvatten ondermeer het achterwege laten van de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting in 2014, het bevriezen van de salarissen in de collectieve sector en de voortzetting van de (eenmalige) werkgeversheffing voor hoge inkomens in 2014. Deze heffing...

Lees meer

Afwijken van VAR toegestaan

Bij het regelen van aanslagen inkomstenbelasting is de Belastingdienst niet gebonden aan een eerder afgegeven VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie - Winst uit onderneming). De Belastingdienst mag het door de belastingplichtige gestelde ondernemerschap ten tijde van de behandeling van de aangifte opnieuw beoordelen. Dat is de uitkomst van een procedure bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank stond toe, dat de Belastingdienst een uitspraak van het Hof Den Haag over de afgifte van...

Lees meer

Bovenmatige rentevergoeding onderbedelingsvordering

De Successiewet sluit in beginsel aan bij het civiele erfrecht. In diverse gevallen wordt van het erfrecht afgeweken en wordt met ficties gewerkt. Een van de ficties heeft betrekking op de rente over onderbedelingsvorderingen. Deze vorderingen ontstaan wanneer na iemands overlijden alle goederen van zijn nalatenschap naar een van de erfgenamen gaan. Deze erfgenaam wordt daarbij overbedeeld en krijgt een schuld aan de andere erfgenamen. Doorgaans is het de langstlevende...

Lees meer

Excel of consolidatietool?

Excel is nog altijd de meest gebruikte software bij het consolidatieproces door bedrijven. Hier kleven voor- en nadelen aan. Excel is goedkoop in licentie, het is al in huis en veel financials zijn er bekend mee. Maar het is ook foutgevoelig en er zijn verborgen kosten in de vorm van tijdsbesteding en beheersbaarheid. Een consolidatietool daarentegen zorgt voor meer snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, maar vergt wel een investering in tijd...

Lees meer

Bewijs gebruik auto uit handelsvoorraad niet geleverd

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting op aan een autohandelaar. Het ging om een auto die tot de bedrijfsvoorraad behoorde, maar die niet was voorzien van een handelaarskenteken. Dat is een reden voor naheffing als de Belastingdienst kan bewijzen dat met een auto uit de bedrijfsvoorraad is gereden. In dit geval voerde de Belastingdienst als bewijs een foto van een Volvo aan. Het kenteken van die auto kwam overeen met...

Lees meer

Vrijval herinvesteringsreserve door termijnoverschrijding

Een herinvesteringsreserve moet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin zij is gevormd worden benut. Op verzoek van de ondernemer kan de Belastingdienst de termijn van drie jaar verlengen. Voorwaarde voor verlenging van de termijn is dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de herinvestering is vertraagd. Wel moet in ieder geval begonnen zijn met de uitvoering van het voornemen tot herinvestering.De Belastingdienst wees een tweede...

Lees meer

Topmanagement mist gevoel voor BI

Bron: Computable. Het topmanagement toont in het algemeen weinig interesse in business intelligence (bi), alle lofwaardige pogingen om het daar op de agenda te krijgen ten spijt. Eigenlijk niet zo verbazingwekkend. Bi richt zich immers vooral op interne processen en op signaleren van wat er mis gaat. Leuk voor het middelmanagement maar de top houdt zich liever bezig met de buitenwereld en de kansen die daar liggen. Zie ook dit...

Lees meer

CFO is sceptisch over cloud computing

Bron: Computable. De uitgaven aan clouddiensten nemen wereldwijd toe, maar bij veel organisaties stokt de adoptie bij de chief financial officer (cfo). Uit het IDG Enterprise Cloud Research 2013 blijkt namelijk dat zij het moeilijkst te overtuigen zijn van de voordelen.

Lees meer

Hoge leeftijd geen reden voor ontslag

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding. Een uitzondering op dit verbod vraagt om een objectieve rechtvaardigingsgrond. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod op het maken van onderscheid naar leeftijd niet geldt. Dat kan op grond van wettelijke regelingen die de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën willen stimuleren of als...

Lees meer