Nieuws

Period: 200606

Selected: 200606

Remove selection(s)

Afval of bouwstof?

De exploitant van een stortplaats gebruikte voor het verharden van werkwegen op de stortplaats puin dat door particulieren was gestort en zogenaamd bakovenpuin, een reststof die vrijkomt bij de productie van aluminium, dat was gestort door een aluminiumproducent. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting op, omdat het gestorte puin afval was waarover de exploitant geen belasting had betaald. De exploitant was het niet eens met die aanslag. Hij was van...

Lees meer

Directieleden in dienstbetrekking omdat omstandigheden sinds eerdere beoordeling niet gewijzigd ware

De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat het UWV terecht het bestaan van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen heeft aangenomen voor twee directeuren die ieder via hun persoonlijke houdstermaatschappijen een belang van 40 % hebben in de werkmaatschappij. Al bij een eerdere looncontrole had het UWV aangegeven dat beide heren in een privaatrechtelijke dienstbetrekking stonden tot de werkmaatschappij. De werkmaatschappij had destijds tegen het besluit van het UWV geen beroep aangetekend.

Lees meer

Zonder eenheid van leiding geen fiscale eenheid

De wet op de omzetbelasting kent een zogenaamde fiscale eenheid, waarbij meerdere ondernemers vanwege hun onderlinge band als één ondernemer worden aangemerkt. Eén van de voorwaarden is het bestaan van een eenheid van leiding. De inspecteur gaf op verzoek van een DGA en zijn beheermaatschappij een beschikking fiscale eenheid, die niet alleen betrekking had op de DGA en de beheermaatschappij, maar ook op een werkmaatschappij. De beheermaatschappij had een 60%-belang...

Lees meer

Wettelijke invorderingstermijn premies werknemersverzekeringen geldt niet voor hoofdelijk aansprakel

Voor de vaststelling van verschuldigde premies voor sociale verzekeringen geldt een wettelijke termijn van vijf jaar. Verder kent de wet een termijn waarbinnen vastgestelde premies moeten zijn ingevorderd. Deze termijn bedraagt 10 jaar en begint te lopen op het moment van vaststelling van de premies. Na het verstrijken van de termijn kunnen de premies niet meer van de werkgever worden ingevorderd. De wet staat echter toe, dat de premie dan...

Lees meer