Nieuws

Period: 200605

Selected: 200605

Remove selection(s)

Toepassing tarief algemeen nut instelling

De Successiewet kende een laag tarief voor zowel het schenkings- als het successierecht voor ondermeer het algemeen nut beogende en wetenschappelijke instellingen. Dat tarief is inmiddels vervangen door een vrijstelling. Voor de toepassing van dit bijzondere tarief gold als voorwaarde dat het wetenschappelijke nut was vastgelegd in de statuten en dat de feitelijke werkzaamheden in overeenstemming met de statutaire doelstelling waren. Volgens Hof Den Haag werd al aan deze voorwaarde...

Lees meer

Geen vrijstelling volksverzekeringen voor werk in Kazachstan

Een persoon die in Nederland woont en die gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden of langer uitsluitend buiten Nederland werkt voor een buitenlandse werkgever valt niet onder de Nederlandse volksverzekeringen. Iemand die in het buitenland werkt uit hoofde van een dienstbetrekking met een Nederlandse werkgever is wel verzekerd in Nederland. Een inwoner van Nederland meende recht te hebben op vrijstelling van premieplicht in Nederland voor zijn werk in het...

Lees meer