Nieuws

Period: 200603

Selected: 200603

Remove selection(s)

Verkoop woning ouders aan kinderen onder voorbehoud recht van bewoning leidde tot fictieve verkrijgi

In 1993 verkochten en leverden de ouders aan ieder van hun twee kinderen de onverdeelde helft van de ouderlijke woning onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning tot het overlijden van de langstlevende. De koopsom voor de blote eigendom bedroeg ƒ 33.320; de waarde van de woning in het economische verkeer bedroeg op dat moment ƒ 110.000. In 2003 overleed een van de ouders. Bij het vaststellen van...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn of niet?

Wanneer een aanslag aanvankelijk te laag is vastgesteld kan de belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen. Dat moet wel binnen de wettelijke termijn van vijf jaar gebeuren. In plaats van de termijn van vijf jaar geldt een termijn van 12 jaar wanneer te weinig belasting is geheven over een buitenlands inkomens- of vermogensbestanddeel. De belastingdienst legde met toepassing van de verlengde termijn een navorderingsaanslag vermogensbelasting op aan iemand die volgens de belastingdienst...

Lees meer

Te late indiening bezwaar verschoonbaar omdat inspecteur naheffing niet naar gemachtigde had gestuur

Een naheffingsaanslag BPM en een boete waren op één biljet opgenomen. De inspecteur verklaarde de bezwaren tegen de naheffingsaanslag en de boetebeschikking wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. Het Hof verklaarde het tegen deze uitspraken op bezwaar ingestelde beroep gegrond voor zover het de boetebeschikking betrof en vernietigde de boetebeschikking. Voor zover het de naheffingsaanslag betrof liet het Hof de uitspraak van de inspecteur in stand. De inspecteur had, in afwijking van met...

Lees meer

Heffing over AB-winst bij duurzaam gescheiden levende echtgenoten, gehuwd in gemeenschap van goedere

Een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar leefde al jaren duurzaam gescheiden. Tot de gemeenschap van goederen behoorde een pakket aanmerkelijk belangaandelen. De man had het bestuur over deze op zijn naam gestelde aandelen. Hij verkocht deze aandelen in 1996 en realiseerde daarbij een winst uit aanmerkelijk belang van ƒ 12.818.000. Als gevolg van de verkoop van de aandelen kreeg de man een rentedragende vordering, waarop hij in 1996 ƒ...

Lees meer