Nieuws

Period: 200509

Selected: 200509

Remove selection(s)

Hoge Raad formuleert eisen voor bekostigingsbesluit baatbelasting

In een arrest uit 2005, dat pas kort geleden is gepubliceerd, heeft de Hoge Raad aangegeven aan welke eisen een bij een gemeentelijke baatbelasting behorend bekostigingsbesluit moet voldoen. De procedure had betrekking op een baatbelasting van de gemeente Winterswijk. Hof Arnhem had de belastingverordening onverbindend verklaard omdat het bekostigingsbesluit niet vermeldde wat de lasten waren van de voorzieningen die werden aangebracht in het gebied waarop de verordening van toepassing was.

Lees meer

Verdeling premie-inkomen in jaar waarin iemand 65 wordt geldt ook indien geen inkomen voor de 65e ve

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag over de heffing van AOW-premie in het jaar waarin iemand 65 wordt vernietigd. Volgens het Hof mag geen premie AOW worden geheven van iemand, die in het jaar waarin hij 65 wordt uitsluitend inkomen heeft na zijn 65e verjaardag. Uitgangspunt van de Wet Financiering Volksverzekeringen is dat geen premie AOW is verschuldigd met ingang van de eerste dag van de...

Lees meer

Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen op 1 september 2005 in werking getre

Het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is op 1 september 2005 in werking getreden. Het besluit bevat de uitwerking van de bepaling in de wet over gegevensverstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen aan zogenoemde hulp- en informatiepunten. Hulp- en informatiepunten die met de Belastingdienst/Toeslagen een convenant hebben gesloten kunnen ondersteuning bieden bij het aanvragen van en informeren over een tegemoetkoming. Het besluit bevat de voorwaarden voor gegevensverstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen.

Lees meer

Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging wetsvoorstel implementatie gewijzigde moeder-dochterrichtl

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel om enkele belastingwetten te wijzigen in verband met de implementatie van de EG-richtlijn voor een gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris een nota van wijziging ingediend, omdat in het oorspronkelijke wetsvoorstel verzuimd was om een noodzakelijke aanpassing op te nemen. Dat verzuim...

Lees meer

Ondertekenaar gebonden aan overeenkomst minnelijke waardering ondanks afwijkend compromis voor mede-

Twee broers waren samen de erfgenamen van hun vader. Zijn nalatenschap bevatte een boerderij met erf en weiland, die aan een van de broers was verpacht. Deze broer sloot, volgens de ondertekening namens de erven, met de belastingdienst een overeenkomst om de waarde van de boerderij minnelijk vast te stellen. Bij de vaststelling van de aanslagen successierecht van beide broers ging de inspecteur uit van de op grond van die...

Lees meer