Nieuws

Period: 200508

Selected: 200508

Remove selection(s)

Financiën niet in cassatie tegen Hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op drempel giftenaftr

Iemand genoot in het jaar 2001 inkomsten als short term consultant voor een internationale organisatie, die onderdeel was van de Verenigde Naties. Deze inkomsten waren vrijgesteld van inkomstenbelasting. In geschil was of met deze inkomsten rekening gehouden moest worden bij de beoordeling van het recht op de arbeidskorting en bij de bepaling van de drempel voor de giftenaftrek. De inspecteur gaf tijdens de procedure aan dat hij op grond van...

Lees meer

In het verleden bestaand recht op aftrek voorbelasting mag na wetswijziging niet ongedaan gemaakt wo

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Op verzoek van verhuurder en huurder is het mogelijk om een bedrijfspand belast te verhuren, op voorwaarde dat de huurder het pand voor 90% of meer gebruikt voor belaste prestaties. Voor 1 april 1995 kon belast worden verhuurd ongeacht het gebruik van het pand voor belaste of onbelaste prestaties. Van die mogelijkheid werd gebruik gemaakt door vrijgestelde ondernemers, overheidsinstellingen en sportverenigingen.

Lees meer