Nieuws

Period: 200507

Selected: 200507

Remove selection(s)

Geen naheffing loonbelasting bij verstrekking energie aan werknemers door verwerking voordeel in aan

Een werkgever betaalde in de jaren 1998 tot en met 2000 de energienota’s van haar directeuren. Zij verwerkten de waarde van de energieverstrekking in hun aangifte inkomstenbelasting. Die waarde bepaalden zij op de forfaitaire bedragen van de uitvoeringsregeling loonbelasting 1990. De belastingdienst legde voor een deel van de jaren aanslagen inkomstenbelasting op conform de ingediende aangiften. Vervolgens legde de belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting op aan de werkgever. De waarde van...

Lees meer