Nieuws

Period: 200506

Selected: 200506

Remove selection(s)

Verlengde navorderingstermijn douanerechten geldt ook als douaneschuld binnen driejaarstermijn kon w

Bij de invoer van laboratoriumapparatuur in de jaren 1995, 1996 en 1997 werden op de aangiften voor het vrije verkeer zodanige gegevens vermeld dat achteraf gezien te weinig douanerechten werden geheven. In de procedure voor de Hoge Raad betoogde de belanghebbende dat de uitnodiging tot betaling moest worden vernietigd voorzover deze betrekking had op goederen waarvoor de aangifte voor het vrije verkeer was gedaan vóór 10 september 1995, omdat voor...

Lees meer

Op verzoek achteraf niet toepassen zelfstandigenaftrek liet mogelijkheid open voor startersaftrek in

Iemand startte in de loop van het jaar 1996 een onderneming. Hij dreef de onderneming tot 1 januari 2000 in de vorm van een eenmanszaak. In zijn aangifte inkomstenbelasting 1996 maakte de ondernemer aanspraak op zelfstandigenaftrek. Bij het opleggen van de aanslag werd de zelfstandigenaftrek toegepast. Dat gold ook voor de jaren 1997 en 1998. In 1999 verzocht de ondernemer om een navorderingsaanslag 1996, omdat hij het urencriterium voor toepassing...

Lees meer

Ontslag alle personeelsleden hield geen bedrijfsbeëindiging in: geen boete wegens te late indiening

Het UWV legde aan een bedrijf een boete op van 25% van de over 2002 vastgestelde premie omdat het bedrijf de jaaropgaven over 2002 te laat had ingediend. Volgens het UWV hadden de jaaropgaven wegens de beëindiging van het bedrijf per 1 juli 2002 uiterlijk op 15 juli 2002 ingeleverd moeten zijn. Het Loonadministratiebesluit bevat de bepaling dat een werkgever die in de loop van een kalenderjaar zijn bedrijf of...

Lees meer