Nieuws

Period: 200503

Selected: 200503

Remove selection(s)

Gezien onderhoudsbeleid geen ruimte voor afschrijvingen naast onderhoudskosten en dotaties aan de KE

In een procedure voor Hof Amsterdam was de afschrijving op verhuurde onroerende zaken van beleggingsmaatschappijen in geschil. De beleggingsmaatschappijen gingen uit van een vermoedelijke gebruiksduur van 33 1/3 jaar. De inspecteur kon zich met dat uitgangspunt op praktische gronden verenigen. De beleggingsmaatschappijen leverden aan de huurders steeds een pand in "ruwbouw" op, dat was voorzien van elementaire installaties, leidingen en een winkelpui. Verdere investeringen in het interieur waren voor rekening...

Lees meer

Regeling waarbij werkgever BTW over brandstofleveringen aan werknemers in aftrek mag brengen in stri

Het Verenigd Koninkrijk staat de aftrek van BTW toe over leveringen van brandstof aan werknemers voor zover de werkgever aan de werknemer daarvoor een vergoeding betaalt. Die regeling is volgens het Hof van Justitie EG in strijd met de zesde BTW-richtlijn, omdat het gebruik van de motorbrandstof voor belaste handelingen van de belastingplichtige niet gegarandeerd is. Daarnaast is de regeling in strijd met de zesde BTW-richtlijn omdat aftrek van voorbelasting...

Lees meer

Besluit afschaffing korting WAO-premie kleine werkgevers per 1 januari 2003 niet in strijd met de we

Vooruitlopend op de invoering van een branchegewijze differentiatie van de WAO-premie per 1 januari 2004 werden in een besluit de verhogingen én de verlagingen van het rekenpercentage voor kleine werkgevers per 1 januari 2003 op nihil gesteld. Dat betekende de feitelijke afschaffing van de individuele gedifferentieerde premie voor kleine werkgevers. In een aantal procedures over de gedifferentieerde WAO-premie voor een kleine werkgever was de rechtbank van oordeel dat dit besluit...

Lees meer