Nieuws

Period: 200409

Selected: 200409

Remove selection(s)

Ook na 1 januari 1994 is rechtstreeks beroep tegen vóór 1 januari 1994 opgelegde navorderingsaanslag

De aanslag inkomstenbelasting 1990 van een ondernemer werd met dagtekening 31 december 1993 opgelegd. Met dagtekening 6 december 1993 is hem over dat jaar een navorderingsaanslag opgelegd. Tegen die aanslag ging hij direct in beroep bij het Hof. Het Hof liet de aanslag in stand maar vernietigde het boetebesluit. In cassatie heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat direct beroep kon worden ingesteld tegen de navorderingsaanslag, omdat de wet hem bij...

Lees meer

Plaats van dienst bepalend voor toepassing Nederlandse omzetbelasting op diensten van Belgisch coörd

In een procedure over de toepasselijkheid van Nederlandse omzetbelasting op de diensten, die een Belgisch coördinatiecentrum verricht voor een in Nederland gevestigde vaste inrichting heeft Hof Den Haag geoordeeld dat alle verrichte diensten in Nederland belast zijn. Het ging om financiële, commerciële en marketingdiensten, zoals budgettering, de ontwikkeling van marketing concepten, de interne opleiding van personeel, carrièreplanning en beloningsregelingen. Volgens de Hoge Raad vallen dergelijke diensten, als de aard daarvan...

Lees meer

Per 1 januari 2005 andere omzetbelastingregeling verschotten advocaten, deurwaarders en incassoburea

Met ingang van 1 januari 2005 verandert de regeling in de omzetbelasting voor verschotten en doorlopende posten voor advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Voortaan zal aan de hand van de feitelijke situatie beoordeeld moeten worden of een verschot is aan te merken als een doorlopende post. Daarvan is sprake als de kosten in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever worden gemaakt. De betaling door de advocaat aan de...

Lees meer

Schrijf- of typefout hoeft niet door adviseur te zijn onderkend, maar moet wel kenbaar zijn om navor

Aan een beleggings-BV, waarvan de zetel werd verplaatst naar België, werd aanvankelijk en in afwijking van de ingediende aangifte een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd met toepassing van het nultarief. Vanwege de zetelverplaatsing was bij de aangifte uitgegaan van statusverlies. Die aangifte was door de oude adviseur opgesteld. Toen de fiscus enige tijd later de fout ontdekte werd een navorderingsaanslag opgelegd, gebaseerd op het normale Vpb-tarief. De BV had in het jaar...

Lees meer