Nieuws

Period: 200408

Selected: 200408

Remove selection(s)

Geen sanctie 16e standaardvoorwaarde omdat meerwaarde dochter pas bij verkoop na driejaarstermijn in

Aan het bestaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden voorwaarden gesteld, onder meer om te voorkomen, dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze faciliteit. Een belangrijke bepaling in het tot 1 januari 2003 geldende regime voor de fiscale eenheid was de 16e standaardvoorwaarde. Die bepaling moest voorkomen, dat belaste voordelen werden omgezet in onbelaste voordelen. Een dergelijke omzetting kon plaatsvinden door vermogensbestanddelen, die meer waard waren dan de...

Lees meer

Toekenning energiepremie mogelijk ondanks afgifte bouwvergunning na 1 januari 1998 voor ombouw kerk

Iemand kocht een leegstaand kerkgebouw. Hij wilde dat na verbouwing als woning gaan gebruiken. Hij verzocht om toekenning van energiepremie voor de door hem aangebrachte isolatie en verwarming. Dat verzoek werd afgewezen, omdat er geen sprake was van een woning. Hof Leeuwarden vond die afwijzing terecht. Volgens het Hof moest het pand met een nieuwbouwwoning worden gelijkgesteld, omdat door de gemeente na 1 januari 1998 een bouwvergunning was afgegeven. Nieuwbouwwoningen...

Lees meer

Belastingdienst hoeft bij voorlopige teruggaaf IB geen rekening te houden met toegepast anoniementar

Volgens de Hoge Raad hoeft bij een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting in verband met aftrekposten geen rekening gehouden te worden met toepassing van het anoniementarief in de loonbelasting. Uitgangspunt van de wetgever was volgens de Hoge Raad dat als het bedrag van het vermoedelijk te genieten loon bekend is, het bedrag van de vermoedelijk in te houden loonbelasting en premie volksverzekeringen daaruit zonder meer kan worden afgeleid. Dat houdt in, dat...

Lees meer

Geen verplichte vaststelling identiteit van cliënten van accountants en trustkantoren door andere di

De Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) bevat de verplichting voor bepaalde instellingen om de identiteit vast te stellen van hun cliënten. Als deze optreden als vertegenwoordiger van een ander moet de instelling ook de identiteit van de opdrachtgever vaststellen. Deze verplichting geldt niet als de vertegenwoordiger een in de EU gevestigde advocaat of (kandidaat-)notaris is. De verplichting geldt voortaan evenmin als de vertegenwoordiger een in Nederland gevestigde trustkantoor is dat...

Lees meer

Geen willekeurige afschrijving milieu-investering als bedrijfsmiddel in later jaar voldeed aan milie

De staatssecretaris van Financiën heeft een vraag over de willekeurige afschrijving van milieu-investeringen beantwoord. Het ging om de investering van een carrosseriebedrijf in 2000 in een spuitinstallatie die voor ca. 90% wordt gebruikt voor het opbrengen van waterverdunbare verf en voor ca. 10% voor niet waterverdunbare verf. Deze installatie stond niet op de Milieulijst 2000. In 2002 is de Milieulijst versoepeld. De investering zou in 2002 kwalificeren. In de Milieulijst...

Lees meer