Nieuws

Period: 200405

Selected: 200405

Remove selection(s)

Hof mocht uit opmerking belastingplichtige afleiden, dat beroep niet langer betrekking had op naheff

De belastingdienst heeft aan een BV naheffingen opgelegd voor het invoerrecht, de omzetbelasting en landbouwheffingen. Deze naheffingen hadden betrekking op verschillen tussen de werkelijke voorraad in een douane-entrepot en de administratieve voorraad. De BV maakte bezwaar tegen de naheffingen. De belastingdienst kwam gedeeltelijk aan de bezwaren tegemoet. De BV ging in beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift bij de Tariefcommissie. Omdat met ingang van 1 januari 2002 de douanekamer...

Lees meer

Bepaling plaats van dienst volgens regeling intracommunautaire transacties geldt ook bij bemiddeling

Een inwoner van Nederland hield zich bedrijfsmatig bezig met de aan- en verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en met de bemiddeling bij de aan- en verkoop daarvan. Hij bemiddelde een aantal keren bij de aankoop door Nederlandse particulieren van in Frankrijk gelegen jachten, waarvan de eigenaar een in Frankrijk wonende particulier was. Hij stuurde nota’s zonder BTW in rekening te brengen. De Nederlandse fiscus vond dat er Nederlandse BTW in rekening...

Lees meer

Kosten van studie ondernemer om kennis op peil te houden aftrekbaar; studieuren tellen mee voor uren

Lees meer

Tarief baatbelasting mag niet veel hoger zijn dan volgens exploitatieovereenkomst met gemeente te be

De gemeente Zandvoort had in verband met de herinrichting van een gedeelte van het centrum een baatbelasting ingesteld. De gemeente sloot met een aantal eigenaren van gebate onroerende zaken overeenkomsten. Daarbij werd een korting van ruim 50% op de berekende baatbelasting gegeven. Volgens hof Amsterdam hadden ook andere eigenaren, die geen overeenkomst met de gemeente hadden gesloten, recht op die verlaging van de baatbelasting. Het verschil in verschuldigde nettobijdrage bij...

Lees meer

Ten onrechte toepassen laag tarief BTW op schilderwerk woningen jonger dan 15 jaar leidde tot naheff

Een schildersbedrijf paste het lage omzetbelastingtarief niet alleen toe bij het schilderen van oudere particuliere woningen, maar ook bij het schilderen van bedrijfspanden en woningen, die jonger waren dan 15 jaar. De belastingdienst legde na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag op met een boete van 25% wegens grove schuld. Het hof vond deze boete terecht, aangezien het schildersbedrijf ervan op de hoogte had moeten en kunnen zijn, dat het normale omzetbelastingtarief...

Lees meer

Subsidie Premieregeling Afgeschermd Onderhoudsbuitenschilderwerk Winter was onderdeel vergoeding voo

Een schildersbedrijf heeft in een reeks van jaren subsidies ontvangen in het kader van de Premieregeling Afgeschermd Onderhoudsbuitenschilderwerk Winter. In geschil was of deze subsidies tot de vergoeding behoorden voor de werkzaamheden van het schildersbedrijf en dus belast waren voor de omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is subsidie alleen belast als er een rechtstreeks verband is met de prijs van de handelingen. Dat...

Lees meer

Voormalig medewerker accountantskantoor niet in dienstbetrekking bij werkzaamheden voor client vroeg

Een medewerker van een accountantskantoor verrichtte voor een aantal cliënten werkzaamheden. Voor een aantal daarvan bleef hij werken toen hij voor zichzelf begon. Voor een van die cliënten werkte hij 2,5 dag per week. Volgens het UWV deed hij dat in dienst van die opdrachtgever, ook al omdat hij na enige tijd enkele werkzaamheden overnam van iemand, die daar voorheen in dienst was. De Centrale Raad van Beroep vond de...

Lees meer

Verkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet belast omdat afkoopconstructie niet is beweze

Iemand had in 1990 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, die expireerde op 1 november 1990. De maatschappij deelde hem mee dat hij naast het aankopen van een lijfrente de mogelijkheid had om een kapitaalsuitkering te ontvangen door de polis af te kopen. De afkoopwaarde bedroeg f 109.212. Zijn assurantietussenpersoon wees hem op de mogelijkheid van verkoop van de polis aan een particulier. Omdat hij al lang zaken deed met de adviseur...

Lees meer

Beoordeling verzekeringsplicht startende ondernemer

De Hoge Raad heeft nogmaals een uitspraak van Hof Arnhem over de ziekenfondsverzekering voor ondernemers vernietigd. Ook deze uitspraak ging over het buiten beschouwing laten van een jaar uit de zogenaamde basisreferteperiode voor een startende ondernemer. Volgens het Hof moest ook een starter een jaar naar keuze buiten beschouwing kunnen laten bij de beoordeling van de verzekeringsplicht. De Hoge Raad is van oordeel, dat de wetgever die mogelijkheid alleen aan...

Lees meer

Naheffing accijns door Hoge Raad vernietigd omdat voorhanden hebben van partij sigaretten niet is be

Wegens het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid sigaretten zonder accijnszegels heeft de belastingdienst naheffingsaanslagen accijns en omzetbelasting opgelegd. In een procedure voor het gerechtshof is de naheffingsaanslag omzetbelasting vernietigd. De aanslag accijns bleef in stand. In het beroep in cassatie tegen deze aanslag vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof. Volgens de Hoge Raad had het Hof de naheffingsaanslag alleen in stand mogen laten als de inspecteur...

Lees meer