Nieuws

Period: 200405

Selected: 200405

Remove selection(s)

Hof mocht uit opmerking belastingplichtige afleiden, dat beroep niet langer betrekking had op naheff

De belastingdienst heeft aan een BV naheffingen opgelegd voor het invoerrecht, de omzetbelasting en landbouwheffingen. Deze naheffingen hadden betrekking op verschillen tussen de werkelijke voorraad in een douane-entrepot en de administratieve voorraad. De BV maakte bezwaar tegen de naheffingen. De belastingdienst kwam gedeeltelijk aan de bezwaren tegemoet. De BV ging in beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift bij de Tariefcommissie. Omdat met ingang van 1 januari 2002 de douanekamer...

Lees meer

Bepaling plaats van dienst volgens regeling intracommunautaire transacties geldt ook bij bemiddeling

Een inwoner van Nederland hield zich bedrijfsmatig bezig met de aan- en verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en met de bemiddeling bij de aan- en verkoop daarvan. Hij bemiddelde een aantal keren bij de aankoop door Nederlandse particulieren van in Frankrijk gelegen jachten, waarvan de eigenaar een in Frankrijk wonende particulier was. Hij stuurde nota’s zonder BTW in rekening te brengen. De Nederlandse fiscus vond dat er Nederlandse BTW in rekening...

Lees meer

Tarief baatbelasting mag niet veel hoger zijn dan volgens exploitatieovereenkomst met gemeente te be

De gemeente Zandvoort had in verband met de herinrichting van een gedeelte van het centrum een baatbelasting ingesteld. De gemeente sloot met een aantal eigenaren van gebate onroerende zaken overeenkomsten. Daarbij werd een korting van ruim 50% op de berekende baatbelasting gegeven. Volgens hof Amsterdam hadden ook andere eigenaren, die geen overeenkomst met de gemeente hadden gesloten, recht op die verlaging van de baatbelasting. Het verschil in verschuldigde nettobijdrage bij...

Lees meer

Kosten van studie ondernemer om kennis op peil te houden aftrekbaar; studieuren tellen mee voor uren

Lees meer

Ten onrechte toepassen laag tarief BTW op schilderwerk woningen jonger dan 15 jaar leidde tot naheff

Een schildersbedrijf paste het lage omzetbelastingtarief niet alleen toe bij het schilderen van oudere particuliere woningen, maar ook bij het schilderen van bedrijfspanden en woningen, die jonger waren dan 15 jaar. De belastingdienst legde na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag op met een boete van 25% wegens grove schuld. Het hof vond deze boete terecht, aangezien het schildersbedrijf ervan op de hoogte had moeten en kunnen zijn, dat het normale omzetbelastingtarief...

Lees meer

Voormalig medewerker accountantskantoor niet in dienstbetrekking bij werkzaamheden voor client vroeg

Een medewerker van een accountantskantoor verrichtte voor een aantal cliënten werkzaamheden. Voor een aantal daarvan bleef hij werken toen hij voor zichzelf begon. Voor een van die cliënten werkte hij 2,5 dag per week. Volgens het UWV deed hij dat in dienst van die opdrachtgever, ook al omdat hij na enige tijd enkele werkzaamheden overnam van iemand, die daar voorheen in dienst was. De Centrale Raad van Beroep vond de...

Lees meer

Subsidie Premieregeling Afgeschermd Onderhoudsbuitenschilderwerk Winter was onderdeel vergoeding voo

Een schildersbedrijf heeft in een reeks van jaren subsidies ontvangen in het kader van de Premieregeling Afgeschermd Onderhoudsbuitenschilderwerk Winter. In geschil was of deze subsidies tot de vergoeding behoorden voor de werkzaamheden van het schildersbedrijf en dus belast waren voor de omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is subsidie alleen belast als er een rechtstreeks verband is met de prijs van de handelingen. Dat...

Lees meer

Verkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet belast omdat afkoopconstructie niet is beweze

Iemand had in 1990 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, die expireerde op 1 november 1990. De maatschappij deelde hem mee dat hij naast het aankopen van een lijfrente de mogelijkheid had om een kapitaalsuitkering te ontvangen door de polis af te kopen. De afkoopwaarde bedroeg f 109.212. Zijn assurantietussenpersoon wees hem op de mogelijkheid van verkoop van de polis aan een particulier. Omdat hij al lang zaken deed met de adviseur...

Lees meer

Gebruik landbouwgrond voor bouw bedrijfswoning is belaste bestemmingswijziging

De Hoge Raad heeft een drietal arresten gewezen over het bouwen van een woonhuis op grond van een landbouwbedrijf. De arresten hebben betrekking op de landbouwvrijstelling, zoals die onder de wet IB 1964 gold tot 26 juni 2000. De Hoge Raad is van oordeel, dat de grond aan het landbouwbedrijf onttrokken is door daarop een woning te bouwen. Dit betekent, dat het perceel voortaan niet meer in de uitoefening van...

Lees meer

Inschrijving in gemeentelijke basisadministratie voorkomt aanslag forensenbelasting niet bij woonpla

Een aantal gemeenten kent een zogenaamde forensenbelasting. Die belasting wordt geheven van mensen, die meer dan 90 dagen per jaar een woning in de gemeente ter beschikking hebben, maar niet hun hoofdverblijf hebben in die gemeente. In een procedure voor Hof Leeuwarden was een dergelijke aanslag in geschil. Iemand had in het belastingjaar gedurende meer dan 90 dagen een woning ter beschikking in de gemeente Skarsterlân. Hij was echter van...

Lees meer