Nieuws

Period: 200211

Selected: 200211

Remove selection(s)

In procedure over gedifferentieerde WAO-premie dient gemachtigde van werkgever kennis van medisch do

In een procedure over de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie van een werkgever heeft deze geen inzage gehad in het medische dossier van een voormalige werknemer, wiens arbeidsongeschiktheid bepalend is voor de premiehoogte. Op grond van de wet mag zonder toestemming van de werknemer de werkgever het medische dossier niet inzien. In een dergelijk geval kan het dossier wel door een arts-gemachtigde worden ingezien. Dat is in strijd met artikel...

Lees meer

Hoogte goodwill in geschil in procedure tegen beschikking vaststelling storting op aandelen bij inbr

Onder de wet IB 1964 was het mogelijk om een onderneming fiscaal geruisloos in te brengen in een BV. De in de onderneming aanwezige goodwill werd dan, na aftrek van de latente belastingclaim, omgezet in aandelenkapitaal zonder heffing van inkomstenbelasting. De hoogte van de goodwill is vele malen de inzet geweest van geschillen met de belastingdienst. In de onderhavige casus gaat een vennoot in een VOF uit van een goodwill...

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting zelf aangebrachte zaken niet over kostprijs maar aandeel in de waa

In een procedure voor Hof Den Bosch over de overdrachtsbelasting is in geschil over welk bedrag de vrijstelling, die geldt voor door de verkrijger aangebrachte zaken moet worden toegepast. Volgens de inspecteur geldt de vrijstelling voor de kostprijs daarvan. Hof Den Bosch is van oordeel, dat het gaat om het aandeel in de waarde. De casus is als volgt. Een huurder verbouwt de door hem gehuurde woning. Op een later...

Lees meer

Verkoop aandelen dochtermaatschappij door holding voor te lage prijs aan kinderen is uitdeling aan v

De BV van vader verkoopt de aandelen in een dochtermaatschappij aan de BV van zijn zoons voor de intrinsieke waarde. Daarbij is geen rekening gehouden met de meerwaarde, die de onroerende zaken en de effectenportefeuille van de dochtermaatschappij hebben. De vader was van die meerwaarde wel op de hoogte. Zijn BV heeft genoegen genomen met een te lage prijs om vader te plezieren. Het verschil tussen de werkelijke waarde van...

Lees meer