Nieuws

Period: 200207

Selected: 200207

Remove selection(s)

Geen recht op willekeurige afschrijving in CV ondanks recht op startersaftrek voor andere ondernemin

Ondernemers, die in aanmerking komen voor verhoging van de zelfstandigenaftrek (de zogenaamde startersaftrek) mogen op bedrijfsmiddelen, die voor die onderneming worden gebruikt, willekeurig afschrijven. Dat betekent, dat zij bij de bepaling van de afschrijving geen rekening hoeven te houden met de verwachte gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Om voor (verhoging van) zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet de ondernemer tenminste 1225 uur aan de onderneming besteden. Wanneer een ondernemer aan die...

Lees meer

Uitkering bij ontbinding verzekeringsmaatschappij aan leden vormt negatieve persoonlijke verplichtin

Negatieve persoonlijke verplichtingen zijn teruggaven van persoonlijke verplichtingen. Zij verhogen het inkomen. Het moet gaan om de feitelijke terugbetaling van bedragen die in het verleden als persoonlijke verplichting in aanmerking konden komen. Heeft een ontvangen betaling een ander karakter dan de betaalde bedragen dan vormt deze geen negatieve persoonlijke verplichting. Iemand betaalde verzekeringspremies aan een vereniging. De premies waren aftrekbaar als persoonlijke verplichting. Door die verzekering was hij lid van...

Lees meer